udar mózgu

Czym jest udar mózgu?

Udar mózgu to zaburzenie neurologiczne, będące skutkiem nagłego odcięcia dopływu krwi do mózgu. Krew innymi słowy transportuje niezbędne składniki odżywcze i tlen do całego organizmu, w tym do mózgu. Bez krwi, komórki mózgowe ulegają uszkodzeniu, więc nie są zdolne wykonywać swojej pracy.

Mózg kontroluje wszystkie czynności organizmu, dlatego udar ma wpływ na każdą jego funkcję. Na przykład jeżeli część mózgu odpowiadająca za lewą nogę ulegnie destrukcji to doprowadzi do porażenia lub niedowładu tej nogi.

Jak powstaje udar mózgu?

Istnieją 2 typy udaru:

 • niedokrwienny – dochodzi przez nagłe niedokrwienie mózgu
 • krwotoczny – powszechnie zwany wylewem – zalanie mózgu

Udar niedokrwienny

Stanowi 70-80% wszystkich zachorowań.Jest spowodowany najczęściej:

 • zamknięciem lub zwężeniem światła naczyń wewnątrzmózgowych
 • zamknięciem lub zwężeniem światła naczyń doprowadzających krew do mózgu
 • zaburzeniami hemodynamicznymi powodującymi zmniejszenie przepływu mózgowego

Niedotlenienie komórek mózgu powoduje zaburzenia w dostarczaniu tlenu i składników odżywczych przez co prowadzi do obumarcia komórek.

Obecnie wyróżnia się 3 przyczyny udarów niedokrwiennych:

 • Zator pochodzący z serca – istnieją takie choroby, które powodują skrzepliny we wnętrzu serca. Część skrzepliny może ulec oderwaniu, popłynąć z krwią i doprowadzić do zatkania naczynia krwionośnego i w konsekwencji do udaru mózgu. Najczęstszą chorobą serca powodującą udar jest migotanie przedsionków.
 • Zakrzep dużej tętnicy zakrzepy spowodowane są zwykle miażdżycą. Miażdżyca jest spowodowana odkładaniem się blaszek zbudowanych z metali ciężkich, cholesterolu i wapnia. Powodując twardnienie ścian tętnic.
 • Uszkodzenie małych tętniczek – dochodzi do nich poprzez skoki ciśnienia i cukrzyce.

Udar krwotoczny

Najczęstszą jego przyczyną jest nadciśnienie tętnicze następnie po nim to palenie tytoniu, alkohol, guzy w mózgu, przedawkowanie leków przeciw zakrzepowych.

Udar niedokonany (TIA)

Nazywany jest mini udarem. Dochodzi do niego, gdy dopływ krwi jest przerwany na krótki czas. Objawy są bardzo podobne jak przy normalnym udarze mózgu, ale wycofują się zazwyczaj po kilku minutach lub godzinach.

TIA oznacza, że Twój mózg jest niedostatecznie ukrwiony i prawdopodobnie niedługo nastąpi kolejny udar mózgu tym razem prawdziwy. Nie lekceważ objawów i udaj się do lekarza

Udar mózgu – objawy:

 • osłabienie siły kończyn wraz z drętwieniem
 • drętwienie twarzy z wykrzywieniem ust
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia widzenia
 • nagły silny ból głowy, często z wymiotami
 • zaburzenia świadomości
 • zawroty głowy z zaburzeniem równowagi i koordynacją
Żródło: Rehabilitacja po udarze mózgu: zasady i strategia Polly Laidler